නිදහස සහ ඉස්ලාම්

ඉස්ලාම් ධර්මය මිනිසා නිදහස ඉල්ලීමට පෙරම එය ලබාදී ඔහුව ගෞරව කලේය .ඉස්ලාම් ලබාදුන් නිදහස අතර සිතීමේ නිදහස අධ්‍යපන ලෑබීමේ නිදහස අදහස් ප්‍රකාශ කිරිමේ නිදහස කථා කිරිමේ නිදහස ආර්ථික නිදහස තමන් කැමති සංකල්පය පිළිගනීමේ නිදහස ඇතුළු තවත් බොහෝ නිදහස් මෙහි අඬංගුවේ. විශෙෂයෙන් ආගමික නිදහස් අන් අයට හිරිහර නොකරන නිදහස් මෙහි විශේෂයි .
නිදහස යම් සීමාවන් හා කොන්දෙසින් අන්තර්ගයින් සමග ක්‍රියාකරයි එහි ප්‍රධාන කොන්දෙසිය තමන්ට හෝ අන් අයට කරදර හිරිහර නොකර යුතුයි එසේ කරන්නේනම් එය වැලකිය යුතුයි . අපගේ නිදහස අන් අයගේ නිදහස ආර්ම්භවන ඉස්ථානයහි අවසන්වේ . එනම් නිදහස සීමාවන් සහිත විය යුතුයි සීමාවන් තොරවූ විට එය සමාජ පරිහානියට ගෙනයයි .එනම් තවත් කෙනකු යටත් කිරිම නිදහසක් නොව මෙය පිළිබඳ උමර් (රලි ) තුමන් මෙසේ පැවසිය මෙය එක් සහාභි අනුගාමිකයෙක් බලා කියනු ලැබු ප්‍රසිධ්ද කියමනකි එය මෙසේ ” ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් ඔවුන්ව නිදහස් පුරවසියන් ලෙස බිහිකල විට ඔබලා ඔවුන් වහල්ලන් බවට පත්කරන්න ඉගනගත්තේ කවදාද කොහදිද ” මෙහි අදහස නම් මිනිසා නිදහස් නිවහල් පුද්ගලයකි ඔහු වහල්ලේකු හෝ යටත්විජිතයකු නොවන්න යන්නයි.
මිනිසා ආර්ථික දේශපාලනික අදහස ප්‍රකාශ ආගමික වශයෙන් වහල්ලකු බවට පත්ව සිටිය දී ඔහුට නිදහස ඉස්ලාම් ලබාදුනි . ඉස්ලාම් ලබාදුන් නිදහස අතරින් විශිෂ්ඨ නිදහස වන්නේ එක් ආගමික නමින් කිසිම කෙනෙකු යටත් කරන්න හෝ බලහත් කාරයෙන් ආගමිකරණය කිරිමට තහනම් කිරිම . අද අප ලොකය තුළ ආගම බලහත්කාරයෙන් පටවන දර්ශනයකුත් වෙනත් කිසිම දහමක් දැනගනීමට පවා අවකාශ්‍ය ලබා දී නැත.
ඉස්ලාම් කිසිම කෙනෙකුව තම දහම තුළ බලහත් කාරයෙන් ඇතුළත් කිරිමට කැමත්ත නොදක්වයි නමුත් කාලයක් අප රට ඇතුළු යටත් විජිතබාවයට පත්කර සිටි ඔවුන් තම දහම බලහත්කාරයෙන් ජනයා මත පටවිය එසේ නූවු විට ඝාතනයද කලේය. ඔවුන් අද නිදහස පිළිබද කථා කරයි .
නිදහස විප්ලවයකින් හෝ සමාජයහි දියුනුව මත ලැබු දෙයක් නොව දෙවියන විසින් පහළ කරන ලද දෙයක් එය සීමාවන් කොන්දෙසින් ඇතිව ලබා දුන්නකි සීමාවන් කොන්දෙසින් තොරවූ විට එය විහුලු වක් විය හැක .ඉස්ලාම් ආගමික නිදහස ලබා දුන්නා සේ එය අත්හැරිය විට ඳඩුවම් ද පනවයි .එනම් ඉස්ලාම් ලබා දුන් මුල්ම නිදහස ආගමික නිදහසයි.ඉස්ලාම් ලබාදුන් දෙවැනි නිදහස ලෙස සිතීමේ නිදහස හැදින්විය හැකි. සනාත නොවු කරුනු මිත්‍යවන් මුතුන් මිත්තන් යනු අන්ධ ලෙස පිළිපැදීම ඉස්ලාම් ප්‍රතික්ෂෙප කරයි .එලෙසම එම කරුණු විශ්වාස කිරිම සතුන් සිව්පාවන් හා සම කරයි. තමන්ගේ බුද්ධිය ප්‍රයොජන කර නිදහස ජිවත් වීම සදහා ඉස්ලාම් ආරාධනා කරයි ඉස්ලාම් පැමිණි විට එහි සිටි සමාජය තම මුතුන් මිත්තන්ව අනුගමනය කරමින් වහල් ජිවිතයක් ගතකලහ ඉස්ලාම් ඔවුන්ව එයින් නිදහස කර සිතීමේ නිදහස ලබාදුනි.
දෙයිව විශ්වාසය ධර්ම දුතයා පිළිබද විශ්වාසය යන කරුණු විචාර බුද්ධිය තුළින් සනිටුහන් විය එහි මිත්‍යයාවන් සදහා ඉඩක් නැත.
එනම් ඉස්ලාම් ධර්මය තුළ සිතීමේ නිදහසක් ඇත එම නිසයි එකම කරුණක් වටා විවිධ අදහස් පලවී තිබිම එයට සාක්ෂියයි මෙය සමාජ අභිවිරුද්දිය සදහා ඉවහල්විය .
ඉස්ලාම් ලබාදුන් අනිකුත් නිදහස වන්නේ කථාකිරිමේ නිදහස තර්කකිරිමේ නිදහස විශේෂයි එනම් යහපත් කරුණු සදහා කැඳවීමටත් අයහපත් කරුණුවලින් වැලකීමටත් නිදහස් තිබේ . එනම් අයහපතක් දුටු තැන වැලකීමට අනුමතිය ලබා ගත යුතුනම් සමාජය පරිහානියට පත්වේ,මේ තත්වය ෆිරව්න්ගේ සමාජයේ පැවතිය මෙවනි තත්වය මිනිස් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ හඬ් නගන සමහර රටවල්හි මෙය දැකිය හැකියි .ඉස්ලාම් මිනිසාට සිතීම අනිවාර්ය කලේය තමන් කුමක් පිළිගන්නේද එය විශ්වාසකිරිමෙන් පසු විශ්වාස කල යුතුයි . තමන් විශ්වාස කරපු කරුණු සදහ ආයුධ දරා හෝ ආරක්ෂා කිරිමට අනුමතිය දෙයි . නැතහොත් එහි අසාධරනය හිස ඔසවයි නිදහස පළුදු වෙයි . ඉස්ලාම් පාපකර්මයන්හි යෙදීමට හෝ දෙවියන් ප්‍රතික්ෂෙප කිරිමට හො අනුමතිය ලබානොදෙයි නිදහස ලබා නොදෙයි .නමුත් නුතන සමාජය සංක්‍රතිය තමන් පාපකර්මයහි යෙදීමටත අසාධාරනයන් කිරිමට සදහා නිදහස ලබාදී තිබේ . තමන්ගේ ආශාව ඉටුකිරිම සදහ අන් අයට කරදයක් වූවද එය නොතකයි මෙවනි පහත් නිදහස ඉස්ලාම් ලබා නොදුනි .
අද මතද්‍රව්‍ය භාවිතය දුරපචාරය ගණික වෘතිය වැනි කරුණුකිරින්ම සදහා නිදහස පතයි නමුත් මේ සදහා නිදහස ලබා දුන් විට සමාජය විනාශවීයයි .
ඉස්ලාම් ලබා දුන් නිදහස මිනිසා ජිවත්කරවන නිදහස මිසක් මිනිසා විනාශයට ගෙනයන නිදහස අද නිදහස ලෙස පතන්නේ සමාජ පරිහානියයි
[Freedom+of+speech+Ibrahim+Anderson+(left)+and+Shajjadar+Choudhury+(right)+arrive+at+court+this+morning.jpg]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: